17/06/2024

FADERE

Federația Asociațiilor de Români din Europa

Cursuri de Limbă, cultură și civilizație românească

”Copiii familiilor de români din Madrid, Spania urmază cursurile de limbă, cultură și civilizație românească, în cadrul școlilor organízate de FADERE.

Pentru comunitățile de români din străinătate, aceste unități de învățământ sunt  un factor determinant în păstrarea vie a identității românești și în menținerea unei legături culturale și educaționale cu țara-mamă.

Pe lângă cursurile organízate de FADERE, Guvernul României organizează în mai multe țări Proiectul de Limbă, Cultură și Civilizație Românească (LCCR) prin intermediul Institutului Limbii Române (ILR).