17/06/2024

FADERE

Federația Asociațiilor de Români din Europa

Cursuri de formare si perfectionare

În luna septembrie a anului 2014 s-a organizat în Madrid, Spania, o sesiune de cursuri de formare si perfectionare pentru profesori de limba si litereatura română. Cursurile au fost organízate de către ICR Institutul Cultural Roman, Eudoxiu Hurmuzachi si FADERE Federatia asociatiilor de romani din Europa.
Au participat toți profesorii de limbă română din cadrul proiectului ILR din Spania cât și profesorii care predau limba română în cadrul bisericilor românești.

S-au predat tehnici de predare moderne și s-au vizitat câteva clase de limba română din Spania.